Jak powstała trasa II Ekologicznego Biegu Górskiego