Formularz Zgłoszeniowy

II Bieg Ekologiczny
ŚLADEM BIESZCZADZKIEJ TARNINY

14.10.2017 – starty: Dźwiniacz Dolny – stadnina koni Forta


kobietamężczyzna


BiegMarsz nordic walking


Jako osoba dokonująca zgłoszenia potwierdzam, że zgłoszony zawodnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegach przełajowych, dokonał stosownych ubezpieczeń a także przyjmuje do wiadomości, że udział w tego typu zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
Ponadto potwierdzam również, że zgłoszony zawodnik zapoznał się z regulaminem zawodów i w pełni akceptuje jego warunki.